Bi

Podobno kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa.

Tyle nas dzieli, a jednak jeszcze więcej łączy. Już od dawna zaczyna wykształcać się nowa kategoria, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. To nowa kategoria płci, całkowicie wolna od wszelkich sztywnie uwarunkowanych schematów. Zacieranie się odrębności psychicznych, w stylu bycia, fryzjerstwie, ubiorze, sylwetce między płciami to coraz bardziej popularne zjawisko.

Najnowsza kolekcja artègo koncentruje się właśnie na tych podobieństwach .Kolekcja „Bi” to swoisty bunt przeciwko kulturowym uwarunkowaniom kobiecości i męskości.